คำแนะนำ-การเช่าซื้อ

คำแนะนำการเช่าซื้อ

1. สำนักงานใหญ่ เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนเต็นท์เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-17.00 น. และปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.  วิธีการชำระเงินให้นำ Bill Payment Card ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ลูกค้าแต่ละรายนำไปยื่นจ่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร โดยเสียค่าธรรมเนียมบริการตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

 

scroll up