วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์       “คุณยิ้ม เรายิ้ม ในทุกมิติ ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่กันและกันได้”

 

พันธกิจ
                     1. ให้บริการสินเชื่อที่ทำสัญญาโปร่งใส และเป็นธรรมต่อลูกค้า 
                     2. ขายรถที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม 
                     3. มีมาตรฐานการบริการเป็นเยี่ยม 
                     4. ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี 
                     5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

scroll up