ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ “บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด”

     บริหารงานโดย นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการผู้จัดการ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2534 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ, จัดไฟแนนซ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อบุคคล ต่อมากิจการได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง....


ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าหุ้น)


     ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 13 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล  บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์ ดูแลให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ  ไม่ปิดบังอำพราง ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า......

“คุณยิ้ม เรายิ้ม”

scroll up